ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Filtriranje vode traje duže prvih nakoliko puta, da li je to normalno?

Da, moguće je da filtracija traje duže od jednog sata po litru i to vreme se skraćuje nakon sedam dana. Ukoliko je filtracija i dalje spora, znači da sastavljanje i postupak korišćenja nisu pravilno sprovedeni pa je potrebno preduzeti sledeće korake:
a) Isprati keramički filter čistom vodom kako bi se uklonile čestice koje mogu dovesti do stavranja površinske kore i sprečavanje rada u prvoj fazi filtracije
b) Ispravno potapanje Ultimate jezgra za filtriranje kako bi se istisnuo vazduh i kako bi se isprao nakupljeni ugljeni i zemljani talog. Sa druge strane, vazdušni jastuci mogu usporiti protok vode kraz tlo. Ako izgleda kao da to nije učinjeno, isperite još jednom, pritom pazeći da se pravilno potopi dok se mehurići vazduha ne rasprše.

Zašto se voda ponekad filtrira duže od 45 minuta navedenih u priručniku?

Navedeno vreme je približno; zavisi od kvaliteta vode koji filtrirate to varira od 30 minuta do maksimalno jednog sata po litru.

Ako je na dnu EVA Fontanie filtera ili na mineralnom filteru beli talog, ili se nalazi na površini vode u donjem kontejneru, da li je to normalno i da li je reč o kamencu? Da li je to povezano sa filtriranom vodom koja se ostavlja talog kada se koristi za kuvanje?

Ne brinite – to nije kamenac (kvarcni karbonat), već minerali poput prirodnog silicijuma koji potiču iz mineralnog filtera i podižu kvalitet baznosti vode (pogledajte naučnu analizu profiltrirane vode u ovoj brošuri), a zapravo su posledica veće kiselosti vodovodne vode koja se toči u EVA filter. Beli talog može biti vidljiv tokom celog radnog veka EVA Fontaine filtera i sasvim je normalna pojava kod alkalizacije vode.
Ti „neželjeni“ ostaci su svakako bezopasni za ljudsku konzumaciju i električne uređaje poput aparata za kafu i kuvala za vodu. Ako se takav beli sloj pojavi na površini vode u donjem kontejneru ili ako je mineralni filter prekriven istovetnm belim slojem (ili zelenim slojem u slučaju izlaganja EVA filtera direktnoj sunčevoj svetlosti), izvadite mineralni filter iz donjeg kontejnera, zagrejte vodu u posudi i dodajte kašiku soli pa stavite filter unutra na 5 minuta, isperite u čistoj vodi pre vraćanja u EVA Fontaine.
Najčešće ukoliko se beli talog pojavi na površini vode u donjem kontejneru, samostalno se razgradi nakon nekog vremena, u zavisnosti od kvaliteta vodovodne vode koja se stavlja u EVA Fontaine filter. Na dodir radi se osoli koja se topi pod prstima. Ukoliko uklonite mineralni filter iz EVA filtera, neće dolaziti do pojave silicijumskog taloga- ali mineralni filter vodu održava svežom i podiže pH vrednost vode – Preporučujemo da ga ostavite u EVA filteru kao sastavni deo filtera.

Smanjuje li EVA fluoride u vodi?

Da, EVA uklanja iz vode kako bi poboljšala kvalitet vode vode za piće. U skladu sa tim, fluoridi se mogu smanjiti pomoću zeolita (vulkanska stena). Međutim potreban je kompletan sastav kako bi zeolit pravilno radio. Fluoridi se mogu naći u obliku hemijskih spojeva prisutnih u vodi sa česme: kalajfluorid, natrijumflorid, itd. Fluorid na postoji u samostalnom obliku u vodi sa česme.

Koja je razlika između fluorida i fluora?

Atom fluora ima međunarodnu oznaku F, dok su fluoridi spojevi fluorovog jona sa nekim hamijskim elementom npr. Kalcijumom, kalijumom, itd…

Koji procenata nitrata se mora isfiltrirati?

Stvarna količina varira u zavisnosti od vode koja se filtrira. U proseku izm,eđu 60% i 90%.

Da li filtrira so (natrijum)? Ako da, koliko i zašto to nije navedeno u analizama?

EVA Fontaine nije namenjen za filtraciju slane vode, npr. vode koja sadrži morsku so, već za hloride otpoljene u vodi u raznim oblicima, hatrijumhlorid, natrijum, magnezijum, itd. U prihvatljivim srazmerama I u skladu sa evropskim normama – primetite hemijski sastav CI u naučnoj analizi EVA filtrirane vode.

EVA i pH vrednost/kiselost

Eva Fontaine je filter vode na prirodnoj bazi namenjen za poboljšavanje vodovodne vode čineći je zdravijom, odnosno nije prvenstveno dizajniran kako bi vodu učinio baznom. Međutim, u prirodnom procesu filtracije pokazalo se da voda postaje bazna. Ako je potrošaču prioritet bazna voda, postoje drugi proizvodi na tržištu koji su napravljeni za tu namenu.
Informacija testiranje provedeno na vodovodnoj vodi u Francuskoj i Velikoj Britaniji pokazalo je da se nakon filtriranjka kroz EVA Fontaine pH vrednost vode promeni sa pH 5,8 u pH 8,2. Iz toga se može zaključiti da se i drugde u svetu može dogoditi ista promena.
Oprez prilikom testiranja pH vrednosti kod kuće: većina potrošača testira pH vrednost vode pomoću široko dostupnih malih indikatorskih trakica ili električnih olovki. To su okvirni nepouzdani i nejasni rezultati: testne trakice imaju odstupanje od 0,5 do 1 na Ph skali. Olovke su osetljivije, ali se moraju kalibrisati i mogu lako pokazati netačne rezultate.

Mogu li hormoni da se filtriraju?

Nažalost ne. Ni jedan komercijalni filtracijski uređaj koji je trenutno dostupan javnosti ne može ukloniti hormone, jer su ti molekuli jednostavno premali da bi se izdvojili.

Keramički filter u gornjem kontejneru brzo menja boju, da li je to normalno?

DA svakako. Keramika je efikasan primarni filter, odnosno otpadna jedinica za zadržavanje prvih nečistoće iz vodovodne vode. Ako bi ostala bela, to bi ukazivalo na dve mogućnosti: ili voda ne sadrži nečistoće ili je filter neefikasan. Naprotiv nikada se nije dogodilo da je keramički filter ostao besprekorno beo. Sa vremenom i uprkos održavanju, keramički filter menja boju pa nakon mnimalno 2 godine zahteva zamenu novim.

Na Ultimate mineralnom filteru je zeleni talog. Zašto je tamo i kako se može ukloniti?

EVA Fontaine ne sme biti izložen direktnoj sunčevoj svetlosti jer to podstiče rast zelenih jednostaničnih algi u vodi, što je sasvim očekivan za vodu punu minerala sa izvorskim svojstvima, to je samo dokaz kvaliteta vode iz EVA Fontaine. Iako su nepoželjne i neprivlačne oku u vodi koju pijemo zapravo su bezopasne za zdravlje. Alge se takođe mogu stvoriti ukoliko kroz duži period od 5 ili više dana niste koristili EVA Fontaine, a voda je ostala u donjem kontejneru. Reč je o prirodnom procesu i dokaz o ispravnosti i kavalitetu prirodnoj izvorskoj EVA vodi, jer se alge u tretiranoj vodovodnoj vodi nemogu stvarati.
Problem stvaranja zelenih algi jednostavno se rešava upotrebom uputstva iz dela brošure Saveti za ispravno održavanje EVA Fontaine.

Vodu u donjem kontejneru postaje mutnija-zašto?

To je često zbog pogrešno sprovedenog postupka čišćenja ili dok je EVA Fontaine nov (zato se preporučuje odraditi bar 5 ciklusa filtracije pre konzumiranja) ili kod rutinskog čišćenja; rastvor soli i/ili belog sirćeta koji se koriste za čišćenje kontejnera i/ili keramike mora biti temeljno i potpšuno isprana pre sastavljanja i nastavka filtriranja vode.
Rastvor za čišćenje nikad ne sme proći kroz Ultimate filter. Loše ispiranje prouzrokuje kiseli ostatak i/ili zaostajenje tečnosti naročito unutar keramičkog filtera i kasnije se rastvara u vodi koju filtrirate. Zapamtite keremički filter je šulja kupola sa omotačem debljine 1 cm, vrlo je osetljiv na dodir.

Voda počinje čudno da miriše ili je slatka kao med-zašto?

To se može dogoditi kada potrošači ne operu ruke temljno pre rukovanja sa vitalnim delovima EVA Fontaine. Na rukama je prisutno puno bakterija i te bakterije, zadržavajući se unutar EVA Fontaine i dolazeći u dodir sa vodom i sunčevom svetlošću mogu dovesti do stvaranja bakterijskih infekcija u vodi što uzrokuje ovaj problem.
Preporuka je rastaviti EVA Fontaine i dobro isprati sve delove, uključujući i kontejnere, pod vodom. Kontejnere uvek možete isprati deterdžentom, ali ih svakao dobro kasnije isperite. Ostale vitalne delove EVA Fontaine nikada nemojte prati bilo kakvim hemijsklim sredstvom, izuzev iz uputstva iz ove brošure.

Šta tačno Ultimate mineralni filter vraća u filtriranu vodu?

Podiže kvalitet minerala više od 70% zajedno sa kalcijumom, megnezijumom i gvožđem(II) oksidom i gvožđem (III) oksidom.

Kako stvarno radi FIR-infracrveni deo sa dodatim magnetom od crvene gline?

U kontaktu sa vodom, magnetski sistem stvara električni naboj u molekulima vode, dajući vodi otpor i provodljivost, drugim rečima kvalitet žive izvorske vode, ili heksagonske vode. Magnetizacija, pokretanje, vitalizacija, svi ti pojmovi znače isto.
Što se tiče FIR –infracrvenog dela –pomaže raspršivanju infracrvenih zraka u vodi, pojačavanjem megnetnog učinka i tako zadržava pokretljivost.

Trebaju li se vitalni delovi čistiti odvojeno/posebno ili trebaju biti unutar EVA Fontaine ispunjenom rastvorom za čišćenje?

Molimo Vas pažljivo pročitajte uputstvo za jednostavno održavanje EVA Fontaine pre često postavljenih pitanja. Samo keramički filter treba da se održava jednom mesečno, češće ili ređe zavisi od kvaliteta vodovodne vode. Sa druge strane, donji kontejner dovoljno je samo isprati kad menjate ostale vitalne delove..

Može li za čišćenje keramičkog filtera i ostalih vitalnih delova da se koristi neka tableta za čišćenje?

Takvi proizvodi služe za dezinfekciju, ali neće imati uticaja na kvalitet minerala raspršenih u keramici. Belo sirće je efikasnije u ovom slučaju.

Detaljno objašnjenje završnih faza filtracije BEP modela sa megnetom od crvene gline i FIR-infracrvenim modulom

Magnetizacija vraća vodu u njenu heksagonsku strukturu (sastavljenu od 6 pojedinačnih molekula vode povezanih vodonikovim vezama), i ravnomerno smanjuje broj količine molekula vode. Zbog toga se 50% lakše apsorbuje nakon konzumiranja. Dva magneta (sa nodijumom –Nd2Fe14B) aktiviraju molekularnu strukturu vode i omotani su oko slavine u PLC ili BEP modelima: skup magneta je postavljen u krug u neprovidnom disku koji je vidljiv kroz stranu Ultimate mineralknog filtera. U oba slučćaja, magnetizovana voda se vraća u svoju heksagonsku strukturu, miralizovana je i u harmoniji, što je čini osvežavajućom i odličnom za utoljavanje žeđi.
Deveta faza filtracije (samo BEP modeli) dalekih infracrveni zraka (eng. Far Infrared Rays-FIR)
Smanjenjem količline skupiva vode, infracrveni zraci podstiču njenu apsorpciju i asimilaciju te čine vodu još boljom za piće. Prisustvo FIR jedinice pojačava dejstvo neodimisjkog magneta u uništavanju negativnog dejstva svetla na filtriranu vodu. FIR –infracrveni modul je hvatač talasne dužibne (što odgovara njenoj zelenoj boji); hvata i raspršuje daleke infracrvene zrake )eng. Far Infrared Rays-FIR).

Kako znati kada treba zameniti vitalne delove EVA Fontaine?

Različiti delovi EVA Fontaine imaju različit životni vek, najbolje je da zabeležite datum kada ste prvi put sastavili EVA Fontaine na nalepnici koja stiže u pakovanju sa proizvodom. Preporuke za zamenu delova su okvirne, a mogu potrajati i duže ili kraće – u zavisnosti od kvaliteta vodovodne vode.
– Zamenite keramički filter najduže na svaka 24 meseca
– Zamenite Ultimate filter minimalno jednom u 12 meseci
– Zamenite Ultimate mineralni filter najduže svakih 36 meseci
Kako ne postoji vizuelni indikator kakd je potrebno da se menjaju neki od vitalnih delova EVA Fontaine ili prvenstveno u slučaju Ultimate filtra isto možete jednostavno da zaključite promenom kvaliteta i ukusa filtrirane vode, kako nije više u predhodnom kvalitetu i ukusu.

Saveti, kako da se izbegne curenje slavine ispravnim zatezanjem

Pljosnata matica ima ispupčenje na jednoj strani koje je u skladu sa priključnim otvorom. Najbolje je da ispupčenu stranu stavite prema otvoru i pritegnuti toliko da bude nepropusno za vodu. Testirajte donji kontejner i slavinu pre upotrebe: napunite kontejner sa nekoliko litara vode i testirajte izned sudopere, za ostale modele jednostavno stegnite slavinu da se osigura nepropusnost.
Ako uklanjate ili menjate slavinu iz bilo kog razloga, sačuvajte maticu jer se ista nemože posebno nabaviti.

Ako se koristi omekšivač vode, voda nije za piće. Može li EVA Fontaine učiniti omekšanu vodu – vodom za piće?

Da svakako, i imajte na umu da će EVA Fontaine očistiti i mineralizovati vodu, pri tome će joj i dodati obeležje prirodne izvorske vode.

Koja je razlika između EVA Fontaine i filtera sa rezervnom osmozom?

EVA Fontaine filtrira, čisti, mineralizuje i pokreće vodu.
Osmoza može filtrirati i čistiti ali demineralizuje. Važno je da budemo svesni da se filterima na principu rezervne osmoze, manje od polovine vode je kvalitetno filtrirano i dobro za piće, dok je ostala kolilina izgubljena. Nadalje, intenzivno pročišćavanje koje nude, označava česte i intenzivne postupke čišćenja filtera. Ukoliko se strogo ne poštuju, nečistoće mogu da završe u filtriranoj vodi i učiniti da voda bude više neočiščena nego što je bila na početku.